Hot-line : 083-987-4955
Google บอกเอง Huawei Mate 30 จะไม่มีเรา!!

Google บอกเอง Huawei Mate 30 จะไม่มีเรา!!

ดูเหมือน Huawei จะเจอเรื่องอกหักอีกครั้ง เมื่อล่าสุด Google บอกเองว่า Huawei ซีรีส์ Mate 30 อาจไม่มีแอปพลิเคชั่นและบริการต่าง ๆ จาก Google!!

ซึ่งตัวแทนของ Google เป็นคนให้ข้อมูลกับสำนักข่าว Reuters เองเลยว่า Huawei เนี่ยไม่สามารถจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Huawei ซีรีส์Mate 30ได้นะจ้ะ พร้อมกับพวกแอปและบริการต่าง ๆ ของ Google เนี่ยก็ไม่มีนะ ก็เพราะเรื่องมาตรการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นั่นแหละ ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีมาตราการยืดระยะเวลาแบนออกไป 90 วันนั้น เป็นคนละเรื่องเดียวกัน เพราะไม่สามารถยกเว้นไปถึงอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่วางขายได้

ทีนี้ทั้งบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาสามารถขอใบอนุญาตพิเศษเฉพาะทำการค้ากับ Huawei ได้ แต่ต้องระบุสินค้าแบบเจาะจงว่ารุ้นไหนยังไง แต่ก็ไม่มีคำอธิบายแน่ชัดว่า Google ได้ทำการยื่นขอใบอนุญาตนี้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่า

แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือฝั่งบ้านกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้รับใบขออนุญาตกว่า 130 รายการเพื่อทำการค้ากับ Huawei นะ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ปล่อยผ่านแม้แต่รายการเดียว

ก็เลยไม่รู้ว่า..สรุปแล้ว สหรัฐกับ Huawei จะยังคงทำการค้าได้หรือไม่อย่างไร ก็ต้องลุ้นกัน

https://www.facebook.com/Jitconsultingandservice

Leave a Reply

Close Menu
×